پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

برای سنجش سازوكارهای دفاعی از پرسشنامه ای كه آندروز، سینگ و و باند 1993 معرفی كردند و دارای چهل سؤال، و سه سبك دفاعی رشدیافته، روان رنجور و رشدنایافته را سنجش می كند (سینها و واتسون، 1998) و دارای مقیاس پاسخگویی نه درجه ای لیكرت كاملا مخالفم 1 تا كاملاً موافقم 9 است، استفاده شد. در نمره گذاری این آزمون برای هر سبك دفاعی، میانگین نمره های آن سبك محاسبه می شود . سازوكارهای دفاعی رشدیافته شامل والایش، تصعید، شوخ طبعی، پیشاپی شگری (پیش بینی) و سركوب، سازوكارهای دفاعی روان رنجور شامل، باطل سازی، نوع دوستی كاذب، واكنش وارونه و آرمانی سازی است و سازوكارهای دفاعی رشدنایافته، دوازده سازوكار یعنی فرافكنی، پرخاشگری انفعالی، برون ریزی، منزوی سازی جداسازی، بی ارزش سازی، خیالپردازی در خودمانده، انكار، جابه جایی، گسستگی تفرق، دو نیمه سازی، دلیل تراشی و جسمانی سازی را در برمی گیرند (دادستان، علی بخشی و پاكدامن، 1387).

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

۴۰

تعداد مولفه:

مولفه دارد و سوالات هر مولفه مشخص  است .(ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

خرید فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

خرید پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

خرید پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دریافت مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

خرید فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

خرید مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از download

دانلود مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

خرید پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دریافت فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دریافت فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

خرید فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

خرید کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از www

دانلود مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

خرید فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از word

دریافت تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

خرید تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود پروژه پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دریافت مقاله پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود فایل پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

خرید کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

دریافت فایل word پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free

خرید تحقیق پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 از free


مطالب تصادفی